Natri Sunfua – Na2S – Đá Thối – Sodium Sulfide

Tên sản phẩm: Natri Sunfua, Đá Thối

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1313-84-4