METHYLENE CHLORIDE – MC – CH2Cl2 – Dichloromethane – MDC

Tên sản phẩm: METHYLENE CHLORIDE

Quy cách: 250 kg/phuy, 270 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản

Số CAS: 75-09-2

Category: