Methanol – CH3OH – Ancol Metylic – Metanol

Tên sản phẩm: Methanol

Quy cách: 163 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Malaysia

Số CAS: 67-56-1

Category: