Formaldehyde – HCHO – Formol – Formalin

Tên sản phẩm: Formaldehyde

Quy cách: 30 kg/can, 200 kg/phuy

Hàm lượng: 37%

Xuất xứ: Việt Nam

Số CAS: 50-00-0

Category: