MONO ETHYLENE GLYCOL – MEG – C2H6O2 – MONOETYLEN GLYCOL

Tên sản phẩm: MEG

Quy cách: 225 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Thái Lan

Số CAS: 107-21-1

Category: