DEA – C4H11NO2 – Diethanolamine

Tên sản phẩm: DEA

Quy cách: 210 kg-230 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 111-42-2

Category: