Dầu Parafin – Sáp Paraffin – Chlorinated Paraffins

Tên sản phẩm: Dầu Parafin, Sáp Paraffin

Quy cách: 50 kg/bao, 165 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 64771-72-8