Aluminum Chlorohydrate – Al2Cl(OH)5 – Aluminum Chloride Hydroxide

Tên sản phẩm: Aluminum chlorohydrate

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1327-41-9