Potassium Hexafluorozirconate – K2ZrF6

Tên sản phẩm: K2ZrF6

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 16923-95-8