Sodium Tripoly Phosphate – Na5p3o10 – STPP – Polygon

Tên sản phẩm: Sodium Tripoly Phosphate

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7758-29-4