Sodium Pyrophosphate – Na4p2o7 – TSPP

Tên sản phẩm: Sodium Pyrophosphate

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7722-88-5