Kali Bicromat – K2Cr2O7 – Potassium Dichromate – Potassium Dicromate

Tên sản phẩm: Kali Bicromat

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7778-50-9