Manganese Dioxide – MnO2 – Pyrolusite

Tên sản phẩm: Manganese Dioxide

Quy cách: 25 Kg/Bao, 50 Kg/Bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 1317-35-7