Mg EDTA – Chelated Magnesium

Tên sản phẩm: Mg EDTA, Chelated Magnesium

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: Mg = 6%

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 14402-88-1