EDTA – Edta 2na – Edta 4na

Tên sản phẩm: EDTA 2, EDTA 4

Quy cách: 25 kg/bao, 20 kg/bao

Hàm lượng: 95%, 97%

Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản

Số CAS: 6381-92-6