Lithium Carbonate – Li2CO3 – Lithi Carbonat

Tên sản phẩm: Lithi Carbonat

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: 99.5%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 554-13-2