Iodine – Iot – I2

Tên sản phẩm: Iodine

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: 99.5

Xuất xứ: Ấn Độ

Số CAS: 7553-56-2