Hydrazine – Diamine – N2H4.H2O

Tên sản phẩm: Hydrazine

Quy cách: 200 kg

Hàm lượng: 40%, 80%

Xuất xứ: Hà Lan, Đức

Số CAS: 302-01-2