SODIUM MOLYBDATE – NA2MOO4 – NATRI MOLIPDATE

Tên sản phẩm: SODIUM MOLYBDATE

Quy cách: n/a

Hàm lượng: 99 %

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7631-95-0