Polyanionic Cellulose – Pac Polymer

Tên sản phẩm: POLYANIONIC CELLULOSE

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Phần Lan, Trung Quốc

Số CAS: 9004-34-6