Mnco3 – Manganese carbonate

Tên sản phẩm: Manganese carbonate

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 598-62-9