Hydrazine dihydrochloride – Cl2H6N2

Tên sản phẩm: Hydrazine dihydrochloride

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 5341-61-7