Kẽm Photphat – Zn3(PO4)2 – Zinc Phosphate

Tên sản phẩm: Kẽm Photphat

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7779-90-0