Muối Thái Lan

Tên sản phẩm: Muối Thái Lan

Quy cách: 50 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Thái Lan

Số CAS: 7647-14-5