PFS – Poly Ferric Sulfate – Polymeric Ferric Sulphate

Tên sản phẩm: PFS

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 10028-22-5