Đường Dextrose – C6H12O6 – Đường Glucose

Tên sản phẩm: Đường Glucose

Quy cách: 25 Kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn độ

Số CAS: 5996-10-1