PEG 4000 – Polyethylene Glycol 4000

Tên sản phẩm: PEG 4000

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Số CAS: 25322-68-3