Canxi Sunfat – CaSO4 – Thạch Cao Sống – Gypsum – Calcium Sulfate

Tên sản phẩm: Canxi Sunfat

Quy cách: 15kg, 20kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: n/a

Số CAS: 7778-18-9