Javen – NaOCL – NaCLO – Natri Hypochlorite – Giaven

Tên sản phẩm: Javen

Quy cách: 30 lít, 45kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam, Nhật

Số CAS: 7681-52-9