Butyl Glycol – C6H14O2 – Butyl Cellosolve

Tên sản phẩm: Butyl Glycol, BCE, BCS

Quy cách: 180 kg – 188 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow Mỹ, Singapore, Ả rập, Malaysia

Số CAS: 111-76-2