Cobalt Nitrate – Co(NO3)2 – Cobaltous Nitrate

Tên sản phẩm: Cobalt Nitrate

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 10026-22-9