Kali Pemanganat – KMnO4 – Thuốc Tím

Tên sản phẩm: Kali Pemanganat, KMnO4

Quy cách: 50 kg/thùng

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 7722-64-7