PM – C4H10O2 – Propylene Glycol Methyl Ether

Tên sản phẩm: PM

Quy cách: 180 kg – 195 kg – 197 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow, Đài Loan

Số CAS: 107-98-2