Natri Citrat – Na3C6H5O7 – Trisodium Citrate

Tên sản phẩm: Natri Citrat, Phụ gia E331

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 68-04-2