Kali Nitrat – KNO3 – Potassium Nitrate – Kali Nitorat

Tên sản phẩm: Kali Nitrat, KNO3

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ả rập, Israel

Số CAS: 7757-79-1