Sunset Yellow

Tên sản phẩm: Sunset Yellow

Quy cách: 25 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Ấn Độ

Số CAS: 2783-94-0