Natri Bisulfit – NaHSO3 – Sodium Bisulfite – Sodium Bisulphite

Tên sản phẩm: NaHSO3, Natri Bisulfit

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ

Số CAS: 7631-90-5