Methyl Salicylate – Metyl Salicylate – Methyl-2-hydroxybenzoate – Dầu Nóng

Tên sản phẩm: Methyl Salicylate

Quy cách: 25kg, 50kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Pháp

Số CAS: 119-36-8