Diacetone Alcohol – DAA – Di Acetone Alcohol

Tên sản phẩm: Diacetone Alcohol

Quy cách: 194 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Brasil

Số CAS: 123-42-2