Tetrahydrofuran – Dung Môi THF – THF

Tên sản phẩm: Dung Môi THF

Quy cách: 180 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 109-99-9