Sodium Nitrate – NaNO3 – Muối Diêm

Tên sản phẩm: NaNO3

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Đức

Số CAS: 7631-99-4