Phèn Đơn – Al2(SO4)3 – Phèn Nhôm Sunfat – Aluminum Sulphate – Aluminum Sulfate

Tên sản phẩm: Phèn Đơn

Quy cách: 25kg, 50kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Số CAS: 10043-01-03