12-Hydroxystearic Acid – 12 Hydroxy Stearic Acid – 12-HSA

Tên sản phẩm: 12-Hydroxystearic Acid

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Ấn Độ

Số CAS: 106-14-9