Ammonium Molybdate – Amoni Molipdat – (NH4)6Mo7O24 – Amoni Molybdate

Tên sản phẩm: Ammonium Molybdate

Quy cách: n/a

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: n/a

Số CAS: 12054-85-2