Bismuth Oxide – Bi2O3

Tên sản phẩm: Bi2O3

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: 99,9%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1304-76-3