Cadmium – Cadmi

Tên sản phẩm: Cadmium

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: n/a

Số CAS: 7440-43-9