Toluene Diisocyanate – C9H6N2O2 – TDI T80

Tên sản phẩm: Toluene Diisocyanate

Quy cách: 250 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Hàn Quốc

Số CAS: 26471-62-5