Cadmium Sulfide – CdS – Yellow Cadmium

Tên sản phẩm: Cadmium Sulfide

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1306-23-6