BTA – Benzotriazole

Tên sản phẩm: BTA

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 95-14-7