Chất phá bọt – Defoamer – Anti Foam

Tên sản phẩm: Chất phá bọt Anti Foam

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Hàn Quốc, Việt Nam

Số CAS: n/a